djevojka


Nívola Uyá
-Frida kahlo, Gandhi and Judith Scott

Nívola Uyá

-Frida kahlo, Gandhi and Judith Scott

— 3 years ago with 4 notes
#art  #Illustration  #frida kahlo  #Gandhi  #Judith Scott 
  1. djevojka posted this